Global Petro Storage Company

2020/48
From 16 Nov 2020
Area Havenbekken - Amerikahaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2018/9 d.d 8 maart 2018 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Global Petro Storage Company.

2020 48 BAOR GPS.pdf (pdf 479kb)