Cruise Port Amsterdam

023/2023
From 27 May 2023
Area Oostelijk Havengebied - IJ-haven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2023/001 d.d. 24 januari 2023 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Cruise Port Amsterdam IJhaven