Cruise Port Amsterdam

2023/001
From 24 Jan 2023
Area Oostelijk Havengebied - IJ-haven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 014/RHN/2016 d.d. 3 mei 2016 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Cruise Port Amsterdam/IJhaven