Binnenvaart Wachtsteiger Tankers Noord

2019/37
From 06 May 2019
Area Havenbekken - Afrikahaven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie/terminal:

  • Afrikahaven wachtplaatsen tankers
  • Afrikahaven