Besluit vergunning mobiele ontgasvoorziening

2023/07
From 08 Feb 2023 tot 08 Feb 2023
Area Amerikahaven - Aziëhaven

De provincie Noord-Holland heeft het met de Beleidsregel gecontroleerd stilliggend ontgassen van tankschepen buiten een inrichting en het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 21 december 2021 mogelijk gemaakt om met een ontheffing van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer op geschikte openbare ligplaatsen in de Amsterdamse haven te ontgassen met een mobiele ontgassingsinstallatie.

Een dergelijke ontheffing is verleend aan Clean Technology Systems Benelux B.V. voor hun Triple D mobiele installatie op 28 oktober 2022.