Besluit tot intrekking procedure Noordzeezuigers in verband met loodsplicht

2020/71
From 01 Jan 2021

Op 1 januari 2021 is de wetgeving inzake de Loodsplicht geheel vernieuwd en treedt in werking. Per die datum komt het Loodsplichtbesluit 1995 te vervallen en wordt vervangen door het Loodsplichtbesluit 2021 en de Loodsplichtregeling 2021.