Besluit aanwijzing ontgaslocatie Aziëhaven

2023/09
From 23 Feb 2023
Area Amerikahaven - Aziëhaven

De aanwijzing van ligplaatsen in de haven waar een tankschip ligplaats kan nemen om te ontgassen naar een mobiele ontgaslocatie op de wal , is van belang om de mogelijkheid te bieden aan de scheepvaart hun ladingdampen af te geven anders dan varend te ontgassen.

De ligplaats op het water sluit aan bij de locatie op de wal, die voldoet aan de veiligheidsvereisten zoals voorgeschreven in de Beleidsregel gecontroleerd stilliggend ontgassen van tankschepen buiten een inrichting van de provincie Noord-Holland.