Besluit aanwijzing ligplaatsen voor het bunkeren door een bunkerschip van een schip

2021/55
From 13 Oct 2021
Area Regio - Amsterdam

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat het volgende besluit is genomen:

  • Besluit aanwijzing ligplaatsen voor het bunkeren van stookolie, gasolie en dieselolie door een bunkerschip en voor het aan boord brengen van smeerolie met een schip