Besluit aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer t.b.v. Werkzaamheden Bokalift 2 in de Amerikahaven

BPR025/2023
From 13 Sep 2023 tot 02 Oct 2023
Area Havenbekken - Amerikahaven

Zie besluit