Besluit aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer t.b.v. Droneshow NYE Amsterdam toren

2022/BPR047
From 31 Dec 2022 tot 01 Jan 2023