Besluit aanwijzen gebieden verbod gebruik generator stadsdeel Oost

336279
From 10 Jun 2012
Area Amsterdam - Generatorverboden

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost besluit het Java-eiland, aan de westzijde van de Javakade en aan de Javakade vanaf de Jan Schaeferbrug tot en met de Lamonggracht, aan de Sumatrakade vanaf de Jan Schaeferbrug tot aan het Azartplein, aan de Surinamekade en aan de Veemkade, vanaf de Jan Schaeferbrug tot aan de Klapmutsenveem, als gebieden aan te wijzen waar het verboden is om aan boord van een afgemeerd binnenschip een generator te gebruiken alsmede de hoofd- en/of hulpmotor in werking te hebben.