Beperking gebruik van de loswal RWS in het Zuidertoeleidingskanaal te IJmuidenmet 60 meter gerekend vanaf de oostzijde

2022/51
From 27 Aug 2022 tot 28 Aug 2022
Area - Sluizen

In verband met een evenement zal de loswal in het weekend van 27 en 28 augustus 2022 60 meter ingekort worden. Dit houdt in dat gerekend vanaf de oostzijde de eerste 60 meter van de loswal niet gebruikt kan worden en er een beschikbare lengte overblijft van 105 meter.

Het evenement vind plaats van zaterdag 27 augustus 06:00 uur tot en met zondag 28 augustus 2022 20:00 uur.

basijn 512022nl.pdf (pdf 43kb)