Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m

2006/08
From 27 Mar 2006
Area Regio - Noordzee

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Met ingang van 1 april 2006 zal het mogelijk worden om schepen met een diepgang tot en met 14.1m met een tender te beloodsen onder de volgende voorwaarden:

Schepen met een diepgang vanaf 13.1m tot en met 14.1m, (diepgang gemeten in zoutwater met een soortelijk gewicht van 1,026 ton/m³), dienen tenminste 8 mijl west van de pieren van IJmuiden te worden beloodst.

 • De geulnorm van 13.7m genoemd in Basijn 19/1988 wordt gewijzigd in 14.1m.
 • De diepgangen genoemd in Basijn 05/2005, Ontheffing schutten en passeren marginale schepen Noordersluis en Noordzeekanaal, blijven onverminderd van toepassing.
 • De huidige beloodsingspunt vermeld in de zeekaarten wordt verplaatst naar een positie 52° 29.45 N 004° 19.4 E   X = 82745 Y = 500877 . Bij het gebruik van de nieuwe beloodsingspunt dient rekening te worden gehouden met de volgende aantekening:
  1. Het aangegeven beloodsingspunt is voor schepen met een diepgang van 13.1 – 14.1m.
  2. Voor schepen met een diepgang van 10.0 – 13.1m is het beloodsingspunt op 6 mijl west van de pieren.
  3. Voor schepen met een diepgang van 8.0 – 10.0m is het beloodsingspunt op 4 mijl west van de pieren.
  4. Voor schepen met een diepgang kleiner dan 8.0m is het beloodsingspunt op 3 mijl west van de pieren.

Indien schepen met een diepgang van 13.1 – 14.1m ten anker moeten gaan in afwachting van een ligplaats dient dit te gebeuren in het westelijke gedeelte van de aanbevolen ankerplaats IJmuiden. Onder het westelijke gedeelte van de aanbevolen ankerplaats wordt verstaan het gebied omgeven door een denkbeeldige lijn door de volgende coördinaten:

  1. 52° 32.45 N 004° 12.2 E       X = 74686 Y = 506567
  2. 52° 32.15 N 004° 15.2 E       X = 78069 Y = 505956
  3. 52° 30.30 N 004° 17.0 E       X = 80052 Y = 502494          
  4. 52° 30.68 N 004° 14.0 E       X = 76669 Y = 503252
 • Schepen met een diepgang kleiner of gelijk aan 14.1m dienen zich aan de voorgeschreven meldingsprocedure voor niet-geulgebonden schepen te houden, schepen met een diepgang groter dan 14.1m dienen zich aan de voorgeschreven meldingsprocedure voor geulgebonden schepen te houden.
 • Schepen met een diepgang van 13.1 – 14.1m zijn als zodanig niet geulgebonden en dienen rekening te houden met de aanwezigheid van schepen die wel geulgebonden zijn bij het naderen van het loodsstation.

Namens de directeur van het openbare lichaam Centraal Nautisch Beheer,

tevens Rijkshavenmeester,

Manager regio West Haven Amsterdam.

A.M.C. van Oosten

Amsterdam, 27 maart 2006