Basic Safety Trainingen van het NOVA College in het water bij het Zuiderbinnentoeleidingskanaal

2021/18
From 15 Apr 2021 until 22 Apr 2022
Area Regio - Velsen

Aan de afdeling Scheepvaart van het NOVA College is voor de periode 15 april 2021 – 14 april 2022 toestemming verleend voor het uitvoeren van Basic Safety Trainingen alsmede herhalingstrainingen in het water bij het Zuiderbinnentoeleidingskanaal. De trainingen zullen op verschillende momenten in het jaar worden gehouden op nader te bepalen data.

Basijn 182021 nl.pdf (pdf 299kb)