Baor PK Waterbouw

2021/29
From 15 Sep 2021
Area Havenbekken - Coenhaven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de locatie / terminal genoemd in de bijlage.