Baor EVOS

2021/023
From 01 Jul 2021 until 01 Jul 2021
Area Afrikahaven - Mauritiushaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2020/011 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de EVOS.