Baggerwerkzaamheden Noorderkanaal ter hoogte van de Averijhaven

2022/06
From 16 Jan 2022 until 28 Feb 2022
Area Regio - ANZKG

Naast het baggerdepot Averijhaven aan de noordzijde van het Noorderbuitenkanaal gaat het baggerschip De Utrecht op dynamic positioning baggerslib ontvangen uit het baggerdepot Averijhaven. De positie van De Utrecht ontvangt het slib en brengt dit naar Rotterdam. Dit zal worden herhaald tot het depot leeg is; medio eind februari 2022. De werkzaamheden worden op 16 januari gestart en de verwachting is eind februari klaar te zijn met de hopper.

Basijn 62022 nl.pdf (pdf 262kb)