Baggeren vaargeul Velserkom - Noordersluis

2022/21
From 04 Apr 2022 until 15 Apr 2022
Area - Sluizen

Uit te voeren baggerwerkzaamheden t.b.v. vaargeul reservedeur Noordersluis Velserkom.

Basijn 212022 nl.pdf (pdf 123kb)