Amsterdam Shipyard BV

2021/19
From 29 Jun 2021
Area Westhaven - Beringhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2020/42 d.d. 3 november 2020 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal: Amsterdam Shipyard BV