Afmeerverbod wachtplaats binnenvaartschepen Australiëhaven en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de coaster wachtsteiger in de Afrikahaven voor wachtende coasters

2022/64
From 25 Oct 2022 until 25 Nov 2022
Area Amerikahaven - Australiëhaven

In de periode van 25 oktober 2022 tot en met 25 november 2022 vinden er baggerwerkzaamheden plaats in de Australiëhaven. De werkzaamheden duren zo kort als mogelijk en niet langer dan noodzakelijk.

Tijdens de werkzaamheden is er een tijdelijke alternatieve wachtplaats voor kegelschepen beschikbaar in de Afrikahaven (AK CWS), gelegen aan de westzijde van de monding van de Afrikahaven. Door deze ligplaats ter beschikking te stellen aan wachtende binnenvaart is deze ligplaats vanaf 25 oktober tijdelijk niet beschikbaar voor wachtende coasters.

basijn 642022 nl.pdf (pdf 454kb)