Adenhaven, Nuon Power Generation B.V

2016/006
From 23 Mar 2016
Area Jan van Riebeeckhaven - Adenhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 03 juli 2013 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Adenhaven.