Aanwijzingsbesluit oliehavengebied

2022/77
From 01 Jan 2023
Area Amerikahaven - Australiëhaven

Het oliehavengebied zoals dat is vastgesteld bij het besluit van de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied op 18 augustus 2021 met nr. 2021/31, dient vanwege recente ontwikkelingen te worden aangepast. Deze aanpassingen betreffen de oliehavengebieden in de Australië- en Aziëhaven.

Basijn 772022nl.pdf (pdf 52kb)