Aanwijzingsbesluit oliehavengebied

2022/52
From 29 Dec 2022
Area Regio - Amsterdam

Het oliehavengebied zoals dat is vastgesteld bij het besluit van de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied op 18 augustus 2021 met nr. 2021/31, dient vanwege recente ontwikkelingen te worden aangepast. Deze aanpassingen betreffen de oliehavengebieden in de Australië- en Aziëhaven.