Aanwijzingsbesluit oliehavengebied

2019/65
From 03 Jan 2020
Area Amsterdam - Oliehavengebieden / Tankschepen

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besluit de gebieden als oliehavengebied aan te wijzen, die aangegeven zijn op de
gewaarmerkte plattegrond opgenomen in de bijlage van dit besluit.