Aanwijzingsbesluit oliehavengebied

2021/31
From 18 Aug 2021
Area Amsterdam - Oliehavengebieden / Tankschepen

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besluit de volgende gebieden als oliehavengebied aan te wijzen, die tevens aangeven zijn op de gewaarmerkte plattegrond opgenomen in de bijlage van dit besluit.