Aanwijzingsbesluit Ligplaatsen voor bunkeren van schepen, gemeente Velsen 2022

2022/23
From 22 Apr 2022
Area Regio - Velsen

Alle ligplaatsen in de havens van Velsen (zie artikel 1.1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019) die geschikt en bestemd zijn voor het afmeren van zeeschepen aan te wijzen als ligplaats voor het bunkeren door een bunkerschip van stookolie, gasolie en dieselolie of blends daarvan of voor het aan boord brengen van de hulpstof smeeroliedoor een schip.

Basijn 232022 nl.pdf (pdf 133kb)