Aanwijzing Pontsteiger in de Oude Houthaven

2021/02
From 05 Jan 2021
Area Havenbekken - Houthaven

Pontsteiger gelegen aan de westzijde van de Oude Houthaven waar het voor afgemeerde schepen verboden is een generator, hoofd en/of hulpmotoren te gebruiken.

basijn 22021nl.pdf (pdf 209kb)