Aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten

2019/63
From 03 Dec 2019
Area Amsterdam - Oliehavengebieden / Tankschepen

Het college, en in mandaat de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, op grond van de Regionale Havenverordening 2019 de bevoegdheid heeft om openbare ligplaatsen voor tankschepen aan te wijzen; daaronder begrepen is de bevoegdheid om openbare ligplaatsen aan te wijzen ten behoeve van de uit te voeren activiteiten op die ligplaats.