Ligplaats

Afrikahaven Inkassing en palen

Toegestane activiteiten

Overslag droog
Overslag nat * zie toelichting 1)
Overslag gas * zie toelichting 2)
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte * zie toelichting 3)
Ontgassen/droogmaken (binnenvaart)tankers * zie toelichting 4) 5) 6)
Ontgassen ex gifgas
Wachten * zie note
Bunkeren/dienstverlening

Verboden activiteiten

Schrootoverslag

Nautische restricties

Zuidzijde
Minimale operationele lengte: 95 meter
Maximale operationele lengte: 300 meter
Maximale operationele breedte: 66 meter
Maximale waterdiepte: NAP-15,50 meter

 

Noordzijde
Minimale operationele lengte: 95 meter
Maximale operationele lengte: 300 meter
Maximale operationele breedte: 95 meter
Maximale waterdiepte: NAP-15,50 meter

Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) met gebruik van dampretour voor stoffen die vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019
2) alleen kleine hoeveelheden van maximaal 1000 mt per keer (zie ook Besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag)
3) middels dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019
4) alleen toegestaan bij herladen/repareren in Amsterdam
5) binnenvaart mag niet ventileren ex-benzine (UN1203)
6) bekijk de voorschriften voor het ontgassen van binnenvaart

Note:
Zie het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag
Zie het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten

Noorderbreedte
52° 25,4626
Oosterlengte
4° 44,9549

Afrikahaven Coaster Wachtsteiger

Toegestane activiteiten

Wachten voor zeeschepen die niet seinplichtig zijn als bedoeld in artikel 10.04 van het Binnenvaartpolitiereglement

Bunkeren/dienstverlening

Verboden activiteiten

Overslag

Nautische restricties

Maximale operationele lengte: 120 meter
Maximale operationele breedte: 25 meter ( t.n.o. 1 scheepsbreedte )
Maximale waterdiepte: NAP- 7,50 meter
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

Deze ligplaats moet gereserveerd worden middels het reserveringssysteem openbare ligplaatsen van Haven Amsterdam

Noorderbreedte
52.429°
Oosterlengte
4.742°

Amerikahaven, wacht- en overslagpalen

Toegestane activiteiten

Overslag droog
Overslag nat * zie toelichting 1) 2)
Schoonmaken ladingtanks
Slopsafgifte * zie toelichting 3)
Wachten * zie note

Verboden activiteiten

Overslag schroot
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Ontgassen ex gifgas

Nautische restricties

Westzijde (AM-WOW)
Minimale lengte zeeschip: 95 meter
Maximale lengte zeeschip: 150 meter
Maximale lengte binnenschip: 190 meter
Maximale breedte (zonder ontheffing): 25 meter

Oostzijde (AM-WOO)
Geen zeeschepen
Maximale lengte binnenschip: 190 meter
Maximale breedte binnenschip: 15 meter

Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) met gebruik van dampretour voor stoffen die vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019
2) overslag tussen tankschepen van licht ontvlambaar en toxische stoffen alleen toegestaan als er geen andere locaties beschikbaar zijn, i.v.m. beperkte hoeveelheid en het aantal keren per jaar dat deze stoffen mogen worden overgeslagen (zie ook Besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag)
3) met gebruik van dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

Note:
Zie het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag
Zie het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten

Noorderbreedte
52° 24,453' N
Oosterlengte
4° 46,665' E

Averijhaven IJ-palen

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslagvergunning * zie toelichting 1)
Wachten * zie toelichting 2)

Verboden activiteiten

Schepen met vloeibare lading in bulk of ledig daarvan, maar niet ontgast of ontdaan van schadelijke residuen

Nautische restricties

Maximale toegelaten diepgang: 178 decimeter
Minimale toegestane lengte: 200 meter
Maximale toegestane lengte: 330 meter
Maximale toegestane breedte: 57 meter
Maximale waterdiepte: NAP -19,50 meter

Toelichting

1) als de aard van de overgeslagen lading - al dan niet in combinatie met de weersomstandigheden - onaanvaardbare (stof)overlast geeft, moeten de overslagoperaties op aangeven van de verkeersleiding onmiddellijk worden gestaakt
2) - Schepen die, na diepgangscontrole, te diep blijken te liggen voor een veilige sluispassage
- Uitgaande schepen die schade hebben veroorzaakt aan een Rijkskunstwerk, in afwachting van de vereiste zekerheidsstelling
- Schepen die het tij moeten afwachten voor passage door de Noordersluis
- Schepen die bunkers moeten innemen
- Noodgevallen, als de havenmeester dit noodzakelijk acht

Note: zie ook basijn 2019/51

Noorderbreedte
52°28,1479
Oosterlengte
4°34,8385

Coenhaven, Pier Azië paal 2-14

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Maximale waterdiepte: NAP -10,5 meter
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

Franse Boeien

Toegestane activiteiten

Cruiseschepen en overige * zie toelichting 1) 2) 3) 4)

Verboden activiteiten

Overslag
Uitvoeren van reparatiewerkzaamheden
Constructies boven de ligplaats

Nautische restricties

Maximale lengte schip: 195 meter
Maximale waterdiepte: NAP-7,00 meter
Gebruik van twee ankers is verplicht, kettinglengte mag de 7 shackle niet overschrijden
Gangway van het schip moet tot één meter boven het wateroppervlak neergelaten worden
Trossen op het achterschip moeten (indien technisch mogelijk) uit één centrale kluis uitgegeven worden
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) Geen schepen geladen of leeg van gevaarlijke stoffen (tenzij ontgast)
2) Geen binnenvaart
3) Toewijzing ligplaats alleen in overleg met en goedkeuring van de havenmeester en stadsdeel
4) Een (eventueel) assisterende sleepboot mag geen diepgang hebben van meer dan 3,50 meter

Hornhaven, boei 2

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Overslag nat, stoffen met een vlampunt > 55 °C, niet toxisch
Schoonmaken ladingtanks
Slopsafgifte * zie toelichting 1)
Wachten
Bunkeren/dienstverlening

Verboden activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat, van stoffen die vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Ontgassen ex gifgas

Nautische restricties

Maximale operationele lengte: 230 meter
Maximale breedte: 33 meter (met ontheffing 53 meter)
Maximale waterdiepte: NAP-15,50 meter
Trekkracht moet in oostelijke richting
Maximale toegestane trekbelasting: 85 ton
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) met gebruik van dampretour als ladingresiduen vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

Mercuriushaven, overslag boeien noord

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met vergunning
Ontgassen ex gifgas
Wachten (zie toelichting 1) 2) note)

Verboden activiteiten

Méér dan 1 anker gebruiken om af te meren
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte (zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart)tankers

Nautische restricties

Afmeren is uitsluitend toegestaan als de scheepslengte minimaal 205 en maximaal 260 meter is
Hoofdzakelijk trossen gebruiken om af te meren (1 anker toegestaan, mits binnen de operationele ruimte)
Max toegestane trekbelasting: 150 ton
Maximale waterdiepte: NAP -15,50 meter
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt lager dan 55 ºC moeten inert* of gasvrij** zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8% zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten

Note: zie het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten

Mercuriushaven, overslag boeien zuid

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met vergunning
Ontgassen ex gifgas
Wachten (zie toelichting 1) 2) note)

Verboden activiteiten

Méér dan 1 anker gebruiken om af te meren
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte (zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart)tankers

Nautische restricties

Afmeren is uitsluitend toegestaan als de scheepslengte minimaal 185 en maximaal 240 meter is (minimale lengte van 180 meter is mogelijk, uitsluitend met een ontheffing)
Hoofdzakelijk trossen gebruiken om af te meren (1 anker toegestaan, mits binnen de operationele ruimte)
Max toegestane trekbelasting: 150 ton
Maximale waterdiepte: NAP -15,50 meter
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt lager dan 55 ºC moeten inert* of gasvrij** zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8% zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten

Note: zie het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten

Mercuriushaven, Houtveemkade

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslagvergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Tussen bolder 3 en 10 kunnen schepen met een maximale lengte van 185 meter tot en met een maximale diepgang van 10,60 meter f.w. afmeren.
Resp. zuid en noord van deze bolders loopt de beschikbare waterdiepte terug.

Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

Suezhaven, Ferry 3

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Ligplaats nemen door gastankers
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Maximale lengte: 145 meter (met ontheffing 188 meter)
Maximale breedte: 24 meter (met ontheffing 33 meter)
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

Slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

Vlothaven kade paal 14 - 25

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslagvergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Maximale operationele breedte: 25 meter
Maximale waterdiepte: NAP -12,50 meter
Overige restricties: zie BAOR

Toelichting

1) Slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

Vlothaven, boei 6

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading
Ontgassen ex gifgas
Wachten (zie toelichting 1) 2) note)

Verboden activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag droge lading (uitgezonderd met toestemming Havenbedrijf Amsterdam (comm. sector) voor schepen met een lengte van 245 meter of korter)
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte (zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart)tankers

Nautische restricties

Maximale operationele lengte: 260 meter
Maximale operationele breedte: 42 meter
Trekkracht moet in zuidoostelijke richting
Maximale toegestane trekbelasting: 100 ton
Maximale waterdiepte: NAP -15,50 meter
Overige restricties:zie de  BAOR

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt lager dan 55 ºC moeten inert* of gasvrij** zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 6.3, lid 1 van Havenverordening 2019

* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8% zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten

Note: zie het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten