Verbod varend ontgassen

In Noord-Holland en Utrecht geldt sinds 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen.

Voor welke stoffen geldt het verbod?

Het verbod geldt voor het ontgassen van benzeen (UN 1114) en stoffen met UN nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295 die meer dan 10% benzeen bevatten. Deze maatregel draagt bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart. In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is dit verbod al langer van kracht.

Alternatieven voor het ontgassen

Voor het ontgassen zijn de volgende alternatieven beschikbaar:

  • Dedicatievaart. Hierbij wordt het schip voorzien van dezelfde lading en is ontgassen niet nodig.
  • Compatibel varen. Is de nieuwe lading van een schip compatibel met de vorige lading? Dan zijn de restladingdampen niet negatief van invloed op de nieuwe lading. Ontgassen is ook dan niet nodig.
  • Ontgassen door middel van een ontgassingsinstallatie waarbij de dampen verantwoord worden verwerkt. Op dit moment is er nog geen ontgassingsfaciliteit in de Amsterdamse haven. Port of Amsterdam coördineert het realiseren van ontgassingscapaciteit in de Amsterdamse haven. Hierover is Port of Amsterdam in gesprek met marktpartijen. In de haven van Moerdijk is wel een ontgassingsinstallatie operationeel.

Handhaving

Overtredingen van het verbod kunnen zowel met administratieve controles als door fysieke controles op een binnenvaartschip worden vastgesteld. Bij een overtreding wordt strafrechtelijk gehandhaafd.

In Noord-Holland werken de volgende partijen samen om toezicht en handhaving van het verbod in het Noordzeekanaalgebied vorm te geven:

  • Provincie
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • Politie
  • Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam

In Utrecht voert de politie de toezicht en handhaving uit in samenwerking met de omgevingsdiensten.

Overgangsfase handhaving

Er geldt een overgangsfase totdat een ontgassingsfaciliteit in Amsterdam operationeel is. Dat houdt in dat klanten gedurende deze periode worden geïnformeerd, maar er nog geen sancties volgen.

Na ingebruikname van een ontgassingsfaciliteit is dit wel het geval. Vanaf dat moment volgen er sancties op het varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen. Port of Amsterdam houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het verbod vind je op de website van de provincie Noord-Holland.