Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie. Aan de informatie of onderdelen ervan die op deze website worden verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites van derden, noch voor onderbroken of vertraagde beschikbaarheid van deze website.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan deze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Copyright
Het auteursrecht voor de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's, fotomateriaal en andere uitingen, berust bij Havenbedrijf Amsterdam N.V. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

© Port of Amsterdam 2016