Ontheffingssregels passage Zeesluis IJmuiden

2022/07
From 27 Jan 2022 until 27 Jan 2022
Area - Sluizen

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer heeft namens de Directeur-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mandaatbesluit van 19 maart 2013 met nummer, Stbl. 11 april 2013, nr 9184, regels vastgesteld voor het toelaten en passeren, en verlenen van ontheffing voor daarvoor, van schepen door de Zeesluis IJmuiden bij besluit 07/2022 d.d. 27 januari 2022.