Voor het wassen en schoonmaken van ladingtanks van tankschepen

Het wassen en schoonmaken dient plaats te vinden conform de eisen gesteld in Art 5.1 HrN 2012.
Begin en einde van de activiteit dient gemeld te worden op VHF 14 of telefoon 020-523 46 00 keuze 2 (meldpunt haven).

Een IMO- of Europanummer bestaat uit maximaal 8 cijfers.
Bijlage
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.