Voor het ligplaats nemen schip met verpakte gevaarlijke stoffen in afwijking ligplaatszonering

Een IMO- of ENI-nummer bestaat uit maximaal 8 cijfers.