Voor het ligplaats nemen op een niet toegestane ligplaats

Een IMO- of ENI-nummer bestaat uit maximaal 8 cijfers.