Voor het ligplaats nemen door een zeetankschip met een afwijkende afmeerrichting

Een IMO- of ENI-nummer bestaat uit maximaal 8 cijfers.