Verlicht fietspad

Op stroom van drijvende zonnepanelen en een windmolen

Dit fietspad in het Westelijk Havengebied heeft straatlantaarns die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten: ze krijgen hun stroom van zonnepanelen in het water ernaast. Dat heeft drie voordelen. In het water kunnen de panelen makkelijk meedraaien met de zon. Bovendien zorgt het water voor koeling van de panelen en spiegeling van het licht. Dat levert extra veel stroom op.

Het netwerk heeft een ander type stroom (gelijkstroom) dan het gewone stroomnet (wisselstroom). Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. Normaal gesproken plaats je tussen de panelen en het stroomnet een omvormer, die de stroom omzet in wisselstroom. Dat is eigenlijk zonde, want je verliest hierdoor een deel van de stroom. In dit gesloten netwerk is zo'n omvormer niet nodig.

Een klein windmolentje vult de energievoorziening aan. De lantaarns zelf hebben zuinige LED-lampen. En zo is er energie genoeg om de lampen te laten branden. Fietsers die een app van dit fietspad hebben, kunnen zelf bepalen hoe fel ze de lampen willen laten schijnen. Als je de app aan hebt staan op je telefoon, gaan de lampen bij jou in de buurt vanzelf zo fel schijnen als je wilt.

Dit fietspad is een experiment van de haven in samenwerking met Luminext, een bedrijf van Eneco.