Bekijk alle bekendmakingen (basijnen) | Alle nieuwsberichten

Leefbaarheid

 1. Nieuwsbericht 10-07-2018
  Halvering CO2-emissie Noordzeekanaalgebied in 2030

  Vandaag heeft de Regionale klimaattafel Industrie zijn plannen bekendgemaakt die een bijdrage moeten leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en de Nederlandse overheid. Port of Amsterdam heeft samen met de industrie en elektriciteitsproducenten in het Noordzeekanaalgebied een ambitieus... lees meer »

 2. Nieuwsbericht 28-03-2018
  Jaarverslag ‘GeurinZicht’ 2017

  In de Amsterdamse haven staan 41 elektronische neuzen. Port of Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben deze eNoses in 2015 aangeschaft om meer zicht te krijgen op de bronnen die geurklachten kunnen veroorzaken. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied monitort de eNoses en brengt hierover elk... lees meer »

 3. Nieuwsbericht 19-09-2017
  Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied krijgt vervolg

  Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied zet in op het verminderen van overlast. Om de overlast die door sommige bewoners wordt ervaren te beperken, besluit het Bestuursplatform een aantal concrete acties te nemen. lees meer »

 4. Nieuwsbericht 07-09-2017
  Nieuwe subsidie geluidsisolerende ventilatie voor woningen rondom HoogTij en Westpoort

  Havenbedrijf Amsterdam stelt per 1 september 2017 een nieuwe subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van geluidsisolerende ventilatie. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad. lees meer »

 5. Nieuwsbericht 14-08-2017
  Plan Haven-Stad op gespannen voet met belangen van haven

  Het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in en om de haven staat op gespannen voet met belangen van de haven en bedrijven in de haven, vooral in de periode van transformatie. Het havenbedrijf heeft daarom gereageerd op het plan van de stad. Gisteren eindigde de... lees meer »

 6. Nieuwsbericht 02-08-2017
  Amsterdam Clean Water lanceert promotiefilm over schoon water in de stad

  Lancering promotiefilm www.amsterdamcleanwater.nl lees meer »

 7. Nieuwsbericht 20-07-2017
  Ontwerp Geluidverdeelplan Westpoort openbaar

  Ontwerp Geluidverdeelplan Westpoort openbaar lees meer »

 8. Nieuwsbericht 25-04-2017
  Haven dit keer aan de beurt om stadsnomaden te herbergen

  Na vier jaar zijn de stadsnomaden terug in het Amsterdamse havengebied. Vanaf half mei zullen zij zich voor maximaal een jaar vestigen aan de Westhavenweg. lees meer »

 9. Nieuwsbericht 24-04-2017
  Proef met duurzame afval-inzamelingssystemen

  Havenbedrijf Amsterdam is een proef gestart met het gebruik van twee duurzame en innovatieve afval-inzamelingssystemen, de proef duurt zes maanden. lees meer »

 10. Persbericht 13-04-2017
  Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied

  In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. lees meer »

Pagina's