Bekijk alle bekendmakingen (basijnen) | Alle nieuwsberichten

Digitale haven

 1. Nieuwsbericht 09-11-2016
  Amsterdamse haven werkt samen aan innovatie

  Onder het motto ‘Samen werk maken van innovatie’ vond 8 november 2016 de tweede Havenconferentie plaats bij Prodock aan... lees meer »

 2. Persbericht 15-09-2016
  'Wachten' in Amsterdam voor binnenvaart makkelijker

  Havenbedrijf Amsterdam is er van overtuigd dat de toegang tot de Amsterdamse haven altijd sneller, slimmer en schoner kan. Om de klantgroep binnenvaart nog beter te kunnen faciliteren en bedienen, heeft het havenbedrijf zich aangesloten bij Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Via BLIS... lees meer »

 3. Nieuwsbericht 31-08-2016
  Informatiedeling verhoogt veiligheid en efficiëntie kegelschepen

  In de havenregio Amsterdam valt winst te behalen in de logistieke keten van kegelschepen. Door informatie te delen over lading, positie en route, kunnen de aankomsttijden bij terminals en ligplaatsen worden voorspeld. TNO start een project in de Amsterdamse haven. lees meer »

 4. Nieuwsbericht 21-04-2016
  Data deling zorgt voor veilige en efficiënte binnenvaart

  TNO ontwikkelt in opdracht een demonstrator die zich richt op de logistieke keten van binnenvaartschepen met olieproducten, die aankomen bij terminals in de havenregio Amsterdam. In deze logistieke keten is winst te behalen in de vorm van kostenbesparing, serviceverhoging en duurzaamheid terwijl er... lees meer »

 5. Nieuwsbericht 07-04-2016
  Een afmeerpaal die zelf vertelt of het goed met hem gaat

  Samen met sensorpartner 30Mhz ziet Port of Amsterdam veel kansen in het gebruik van sensoren om de haven slimmer, sneller en schoner te maken. Door Internet of Things toe te passen is er toegang tot een nieuwe databron die inzicht geeft over de staat van onderhoud van onze belangrijke kunstwerken... lees meer »

 6. Persbericht 21-01-2016
  Zeeschepen melden in Rotterdam en Amsterdam eenvoudiger

  De service Melding Schip 2.0 is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de Havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam, Douane en de meldende agenten, rederijen en cargadoors. De vernieuwde service sluit hierdoor naadloos aan bij de dagelijkse praktijk. Het melden van zeeschepen wordt makkelijker en is... lees meer »

 7. Nieuwsbericht 06-10-2015
  Elektronische melding afvalstoffen zeeschepen

  Met de inwerkingtreding van het havenmanagementsysteem HAMIS eind augustus 2015 is in de Amsterdamse havenregio een stap vooruit gezet ten behoeve van de veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Door de introductie van dit systeem zijn de procedures en... lees meer »

 8. Nieuwsbericht 11-09-2015
  Havenbedrijf Amsterdam en 30Mhz werken samen aan gebruik van sensoren in havengebied

  Havenbedrijf Amsterdam en 30Mhz werken samen aan gebruik van sensoren in havengebied lees meer »

 9. Nieuwsbericht 09-07-2015
  Overeenkomst Inspectieview Binnenvaart getekend

  Dit systeem is bedoeld om de gegevens van de binnenvaart vanuit verschillende bronnen samen te voegen, te presenteren en uit te wisselen om het toezicht en de handhaving van wet- en regelgeving met betrekking tot de binnenvaart soepeler te laten verlopen. Een ander doel is de lastendruk voor de... lees meer »

Pagina's