Bekijk alle bekendmakingen (basijnen) | Alle nieuwsberichten

Energietransitie

 1. Nieuwsbericht 27-11-2013
  Bouw kade Mondo vordert

  Op dit moment wordt de damwand met zogenaamde groutankers in de bodem verankerd. Als de kade in maart gereed is, zal de overslag van Mondo verdubbelen waardoor deze haven nog intensiever wordt gebruikt. lees meer »

 2. Nieuwsbericht 10-07-2013
  Havenbedrijf Amsterdam toont LNG ambities op Nationaal LNG Platform

  LNG biedt, mits goed ingezet, lagere uitstoot van broeikasgassen en NOx, SOx en fijnstof. Het havenbedrijf zorgt dat bunkering van binnenvaartschepen op korte termijn mogelijk is. De eerste schepen op binnenvaart zijn inmiddels operationeel. lees meer »

 3. Nieuwsbericht 09-07-2013
  Versterking team Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP)

  Dorothy Winters gaat twee dagen in de week voor en mét de bedrijven aan de slag om de unieke kwaliteiten van de regio onder de aandacht te brengen bij beslissers in de offshore windpark installatie in de Noordzee. Daarna zal er veel aandacht zijn voor het offshore wind cluster in de regio. lees meer »

 4. Nieuwsbericht 12-06-2013
  Energieseminar: gesprek over de toekomst

  Drie deskundigen, Coby van der Linde van Clingendael, Ewald Breunesse van Shell en Paulo Bello van CO2 credit handelsbedrijf 33 Asset Management, deelden hun inzichten over de energiemarkt nu en in de toekomst. In alle presentaties werd ervanuit gegaan dat ook bij een toename van wind- en zonne-... lees meer »

 5. Persbericht 31-01-2012
  Vergunningen windparken op de Noordzee behouden tot 2020

  Staatssecretaris Atsma wil de levensduur van de negen vergunningen voor windmolenparken op zee die geen SDE-subsidie hebben gekregen, behouden tot 2020. Als niet met de bouw van een windpark begonnen is zouden deze vergunningen vervallen tussen september en december 2012. lees meer »

Pagina's