Bekijk alle bekendmakingen (basijnen) | Alle nieuwsberichten

Energietransitie

 1. Nieuwsbericht 11-04-2016
  Meer zonne-energie door tweezijdig werkende panelen op water

  Tweezijdig werkende zonnepanelen hebben aan de achterkant geen witte of zwarte folie, maar een glasplaat of een transparante folie. De zonnecellen ín de panelen zijn zo gemaakt dat ze bijna net zo efficiënt licht via de achterkant in elektriciteit kunnen omzetten als licht dat - zoals gebruikelijk... lees meer »

 2. Persbericht 01-04-2016
  Amsterdam op de kaart met ethanol door PLATTS

  N.W.B. is al ruim veertig jaar gevestigd in de Amsterdamse haven en gespecialiseerd in de op-en overslag van drinkbare, industriële en bio ethanol. In 2015 is de terminal verbeterd en bereikbaar gemaakt voor zeeschepen met een lengte tot 185 meter. Met een truckverlading en een spooraansluiting is... lees meer »

 3. Persbericht 17-02-2016
  Fietspad verlicht zichzelf met zonne- en windenergie

  In het Amsterdamse havengebied ligt een fietspad dat op zeer innovatieve wijze wordt verlicht met zonne- en windenergie die ter plekke wordt opgewekt. Met dit zelfvoorzienend en autonoom systeem heeft de Amsterdamse haven een wereldprimeur in handen. De ambitie is om deze pilot verder uit te... lees meer »

 4. Nieuwsbericht 06-11-2015
  Windenergie in de haven

  Voor ieder initiatief dat lijkt te kunnen gaan voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan nieuwe windparken (onder meer minimaal 600 meter afstand tot woningen en minimaal 6 turbines op een lijn), organiseert de provincie een gebiedsatelier voor de omgeving. lees meer »

 5. Nieuwsbericht 15-10-2015
  Energieverhaal van Amsterdamse haven is een én-én verhaal

  Het energiebeleid van de Amsterdamse haven is dan ook een én-én-verhaal. Enerzijds wil de Amsterdamse haven haar fossiele energie klanten optimaal faciliteren en samen met hen kijken waar er qua op- en overslag milieuwinst te behalen is. lees meer »

 6. Nieuwsbericht 16-06-2015
  Werkzaamheden warmtetransportleiding "Noorderwarmte" in Westpoort

  Het nieuwe warmtetracé loopt door Westpoort. Het afgelopen jaar is zorgvuldig en in nauw overleg met de gemeente Amsterdam en diverse belanghebbenden in de directe omgeving gekeken wat de optimale route van het tracé moet zijn om overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt er waar mogelijk... lees meer »

 7. Nieuwsbericht 04-12-2013
  Nationale LNG gemeenschap bijeen in Amsterdam

  De bijeenkomst die elk kwartaal wordt gehouden, biedt een podium aan eenieder die zich bezighoudt de ontwikkeling van LNG. Ruim 130 personen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden luisterden in de Passengers Terminal naar presentaties over de stand van zaken van scheeps- en... lees meer »

 8. Nieuwsbericht 27-11-2013
  Bouw kade Mondo vordert

  Op dit moment wordt de damwand met zogenaamde groutankers in de bodem verankerd. Als de kade in maart gereed is, zal de overslag van Mondo verdubbelen waardoor deze haven nog intensiever wordt gebruikt. lees meer »

 9. Nieuwsbericht 10-07-2013
  Havenbedrijf Amsterdam toont LNG ambities op Nationaal LNG Platform

  LNG biedt, mits goed ingezet, lagere uitstoot van broeikasgassen en NOx, SOx en fijnstof. Het havenbedrijf zorgt dat bunkering van binnenvaartschepen op korte termijn mogelijk is. De eerste schepen op binnenvaart zijn inmiddels operationeel. lees meer »

 10. Nieuwsbericht 09-07-2013
  Versterking team Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP)

  Dorothy Winters gaat twee dagen in de week voor en mét de bedrijven aan de slag om de unieke kwaliteiten van de regio onder de aandacht te brengen bij beslissers in de offshore windpark installatie in de Noordzee. Daarna zal er veel aandacht zijn voor het offshore wind cluster in de regio. lees meer »

Pagina's