Bekijk alle bekendmakingen (basijnen) | Alle nieuwsberichten

Energietransitie

 1. Nieuwsbericht 11-10-2019
  Havendebat 2019 laat één ding zien: haven speelt cruciale rol in energietransitie

  In het Havendebat 2019 stond het thema energietransitie centraal en werd geleid door Roderik van Grieken van het Nederlandse Debat Instituut. Vertegenwoordigers van bedrijven en bestuurders gingen gisteren met elkaar in debat over wat de rol van het havenbedrijf zou moeten zijn in de... lees meer »

 2. Persbericht 03-10-2019
  Noordzeekanaalgebied biedt potentieel voor CO2-infrastructuur

  Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied positief afgerond. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO2-... lees meer »

 3. Nieuwsbericht 01-08-2019
  Havendebat 2019: versnelling in energietransitie

  Welke energievraagstukken landen er momenteel in de haven? Hoe kan dit de haven en omgeving waarde opleveren? Welke kansen biedt nieuwe energie-infrastructuur het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied? En wat betekent dit voor het ruimtebeslag? Daar gaat het over 10 oktober op het Havendebat... lees meer »

 4. Nieuwsbericht 30-07-2019
  Gerecyclede hout chips voor verwerking nieuwe houtproducten

  Vrijdag 19 juli vertrok het eerste schip met gerecyclede hout chips voor verwerking tot nieuwe houtproducten vanuit de Amsterdamse haven. lees meer »

 5. Nieuwsbericht 04-07-2019
  Waterstof, alternatieve brandstoffen & warmte- en stoomnetten noodzakelijk voor energietransitie in het NZKG

  Een verdere elektrificatie van energie in onze maatschappij leidt tot grotere belasting van de bestaande elektriciteitsnetwerken. Investeringen in onder andere waterstof, alternatieve brandstoffen en warmte- en stoomnetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te... lees meer »

 6. Nieuwsbericht 20-05-2019
  Samenwerking cruciaal voor windparken op zee

  Nederland staat aan de vooravond van veel grotere windparken op zee. Naar verwachting levert dat rond 2030 dubbele omzet voor de windindustrie op. Ook komen er dan zo’n 25 tot 30.000 banen bij. lees meer »

 7. Nieuwsbericht 09-05-2019
  TET Amsterdam: van praten naar doen

  TET is een periodiek terugkerende sessie voor het bedrijfsleven uit de Amsterdam Metropoolregio met een duidelijke vorm en doel: business cases brengen die tot navolging of samenwerking leiden, waar andere ondernemers kennis en inspiratie uit opdoen of bij kunnen aanhaken. Zo brengt TET de... lees meer »

 8. Event 20-03-2019
  Vijf jaar circulaire stad

  Hoe zorgen we dat de circulaire economie de komende vijf jaar echt de body krijgt? Waar zijn de bedrijven en startups in de haven mee bezig en wat betekent dit voor de stad? Welke projecten en initiatieven staan op stapel? lees meer »

 9. Nieuwsbericht 21-12-2018
  Noordzeekanaalgebied: vliegwiel voor een duurzame toekomst

  De partijen betrokken bij de industrietafel Noorzeekanaalgebied hebben hun huiswerk klaar en als input ingeleverd voor het af te sluiten landelijke klimaatakkoord. lees meer »

 10. Nieuwsbericht 09-11-2018
  Koopman Car Terminal van het gas af

  Koopman Car Terminal, in het Amsterdamse havengebied, gaat op vrijdag 9 november van het aardgas af en zal op 100% duurzame stadsverwarming gaan draaien, geleverd door Westpoort Warmte – een joint venture van Nuon en AEB Amsterdam. Daarnaast neemt Koopman Car Terminal op hetzelfde moment een... lees meer »

Pagina's