Bekijk alle bekendmakingen (basijnen) | Alle nieuwsberichten

Energietransitie

 1. Nieuwsbericht 03-01-2020
  Van een energiehaven naar een groene-energiehaven

  ,,De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk en even kansrijk”, sprak de koning in zijn troonrede tijdens de start van het parlementaire jaar. Kansrijk, dat is de energietransitie ook in de ogen van Allard Klinkers, sinds een jaar commercial manager van Port of... lees meer »

 2. Nieuwsbericht 13-11-2019
  CCUS-project Athos polst marktinteresse CO2- levering, - gebruik en - opslaglocaties

  Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu... lees meer »

 3. Nieuwsbericht 11-11-2019
  Emissieloos Amsterdam binnenvaren: De Sendo Liners doen het vanaf 2020

  Is Port of Amsterdam in zicht? Dan gaat de dieselmotor uit en de elektromotor aan. Dat is de afspraak die er is gemaakt met Sendo Shipping. Per 2020 varen twee van hun Sendo Liners emissieloos de Amsterdamse haven binnen. Port of Amsterdam is in de vorm van een lening betrokken bij deze nieuwe... lees meer »

 4. Nieuwsbericht 11-10-2019
  Havendebat 2019 laat één ding zien: haven speelt cruciale rol in energietransitie

  In het Havendebat 2019 stond het thema energietransitie centraal en werd geleid door Roderik van Grieken van het Nederlandse Debat Instituut. Vertegenwoordigers van bedrijven en bestuurders gingen gisteren met elkaar in debat over wat de rol van het havenbedrijf zou moeten zijn in de... lees meer »

 5. Persbericht 03-10-2019
  Noordzeekanaalgebied biedt potentieel voor CO2-infrastructuur

  Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied positief afgerond. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO2-... lees meer »

 6. Nieuwsbericht 01-08-2019
  Havendebat 2019: versnelling in energietransitie

  Welke energievraagstukken landen er momenteel in de haven? Hoe kan dit de haven en omgeving waarde opleveren? Welke kansen biedt nieuwe energie-infrastructuur het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied? En wat betekent dit voor het ruimtebeslag? Daar gaat het over 10 oktober op het Havendebat... lees meer »

 7. Nieuwsbericht 30-07-2019
  Gerecyclede hout chips voor verwerking nieuwe houtproducten

  Vrijdag 19 juli vertrok het eerste schip met gerecyclede hout chips voor verwerking tot nieuwe houtproducten vanuit de Amsterdamse haven. lees meer »

 8. Nieuwsbericht 04-07-2019
  Waterstof, alternatieve brandstoffen & warmte- en stoomnetten noodzakelijk voor energietransitie in het NZKG

  Een verdere elektrificatie van energie in onze maatschappij leidt tot grotere belasting van de bestaande elektriciteitsnetwerken. Investeringen in onder andere waterstof, alternatieve brandstoffen en warmte- en stoomnetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te... lees meer »

 9. Nieuwsbericht 20-05-2019
  Samenwerking cruciaal voor windparken op zee

  Nederland staat aan de vooravond van veel grotere windparken op zee. Naar verwachting levert dat rond 2030 dubbele omzet voor de windindustrie op. Ook komen er dan zo’n 25 tot 30.000 banen bij. lees meer »

 10. Nieuwsbericht 09-05-2019
  TET Amsterdam: van praten naar doen

  TET is een periodiek terugkerende sessie voor het bedrijfsleven uit de Amsterdam Metropoolregio met een duidelijke vorm en doel: business cases brengen die tot navolging of samenwerking leiden, waar andere ondernemers kennis en inspiratie uit opdoen of bij kunnen aanhaken. Zo brengt TET de... lees meer »

Pagina's