Bekijk alle bekendmakingen (basijnen) | Alle nieuwsberichten

Nieuws en persberichten

 1. Nieuwsbericht 13-12-2019
  RiverGuide: actuele ligplaatsbezetting terminals

  Vanaf half december is het mogelijk voor beroepsschippers om de actuele bezetting van de ligplaatsen in de Amsterdamse havens in te zien. In de RiverGuide app, een digitale routeplanner voor de binnenvaart, wordt de bezetting getoond op basis van geanonimiseerde AIS-gegevens. Als de schipper op een... lees meer »

 2. Nieuwsbericht 11-12-2019
  Riviercruise strategie 2020 - 2024

  Amsterdam wordt steeds populairder voor riviercruise passagiers, waardoor de vraag elk jaar weer stijgt. Het aantal ligplaatsen neemt echter af. Hoe kunnen we iedereen tevreden houden? Dat was de centrale vraag voor het bepalen van onze strategie voor 2020-2024. Het antwoord? We doen ons best maar... lees meer »

 3. Nieuwsbericht 10-12-2019
  Update Cybersecurity Programma NZKG: het NCSC Cybercompas

  Met het Cyber Security programma van Port of Amsterdam helpen we de cyberweerbaarheid van uw organisatie te vergroten. Het is immers belangrijk om cyber weerbaar te zijn en te weten welke dreigingen er op jouw organisatie afkomen. lees meer »

 4. Nieuwsbericht 09-12-2019
  Omgevingswet: dit verandert er voor u

  Vanaf 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Die bestaat uit alle wetten van de leefomgeving in een modern jasje. Wilt u meer weten over de redenen dat deze wet er komt? lees meer »

 5. Persbericht 06-12-2019
  Visienota Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

  De Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam is gevraagd een advies te geven over de oeververbindingen van het IJ en een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal. lees meer »

 6. Persbericht 02-12-2019
  Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

  Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven bouwen. Bij dit station kunnen medio volgend jaar vrachtwagens en personenauto’s 24 uur per dag, zeven dagen per week waterstof tanken. lees meer »

 7. Nieuwsbericht 28-11-2019
  Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam werken samen aan project H2ermes: groene waterstof voor de regio Amsterdam

  Onder de naam “H2ermes” lanceren we een animatie over het project dat we in oktober 2018 samen met Nouryon en Tata Steel zijn gestart. lees meer »

 8. Nieuwsbericht 20-11-2019
  Jaarverslag 2018 van Port of Amsterdam ontvangt eervolle vermelding

  Port of Amsterdam heeft een eervolle vermelding gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Beroepsvereniging Accountants (NBA) voor haar jaarverslag over 2018. lees meer »

 9. Nieuwsbericht 13-11-2019
  CCUS-project Athos polst marktinteresse CO2- levering, - gebruik en - opslaglocaties

  Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu... lees meer »

 10. Nieuwsbericht 11-11-2019
  Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in november en december?

  De laatste maanden van dit jaar staan in het teken van het aanleggen van kabels en leidingen en de wegconstructie bij de fuikwand (nummer 1 op de foto). Verder wordt er gewerkt aan de drempel van het buitenhoofd (nummer 2 op de foto), de sluisgebonden installaties in het Sluis Operatie Centrum (... lees meer »

Pagina's