Zeehavengeld en tarieven Zeecruise

Voorwaarden en tarieven 2019

1. Zeehavengeld

U betaalt zeehavengeld als u via de sluizen van IJmuiden binnenkomt en uw schip vastmaakt in het havengebied van Amsterdam. Dit factureren we aan de hand van uw gegevens in het Port Community System (PCS). Uw Opgave Zeehavengeld doet u ook via PCS.

  Korting zeehavengeld zeecruise

  2. Kortingen en beloningen

  Op dit moment ontvangt u een korting op basis van Environmental Ship Index (ESI), frequentie en rapportage. Per 1 januari 2022 komt de frequentiekorting te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een korting op basis van de emissie certificering van de motoren, de zogenaamde “tier”. Vanaf 2020 ontvangt u ook een korting als u uw emissielevels rapporteert en ze onder gemiddeld zijn. Gemiddelde emissielevels worden berekend en binnenkort gecommuniceerd.
   

  Bekijk de veranderingen vanaf 2020 in onze infographic

  touristenbelastingbaken

  3. Dagtoeristenbelasting voor cruiseschepen

  Voor transit cruisepassagiers die binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam komen, moet dagtoeristenbelasting van € 8,- per passagier (per 24 uur of een deel daarvan) worden betaald. Dit staat los van havengelden. Aangifte verloopt via Easydock.

  Alles over dagtoeristenbelasting

  Scheepsafval

  4. Afval en afgifterecht

  U betaalt altijd een aanslag voor afval, ook als uw schip geen afval afgeeft. De aanslag bepalen we aan de hand van uw gegevens in PCS.

  Bekijk de tarieven en hoe het werkt

  DHM
  Nautische diensten

  5. Nautische diensten

  U betaalt de Divisie Havenmeester voor diensten met vaartuigen, de diensten van onze medewerkers en het verstrekken van materiaal voor particuliere scheepvaart.

  Download de tarieven voor 2019