Havenontvangstvoorzieningen

Dit kunt u doen met scheepsafval
In de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied kunt u verschillende afvalsoorten afgeven. Op basis van het MARPOL-verdrag van de International Maritime Organisation (IMO) maken we het volgende onderscheid:

  • Annex I: oliehoudend afval
  • Annex II: chemicaliën in bulkafval
  • Annex III: schadelijke stoffen in verpakte vorm
  • Annex IV: sanitair afval
  • Annex V: vuilnis
  • Annex VI: luchtverontreinigende en ozonaantastende stoffen of luchtemissies

U kunt uw scheepsafval laten ophalen door een van de aangewezen havenontvangstvoorzieningen in de gemeente van uw ligplaats (zie kaart).  

 

 

Hier vindt u een lijst van de aangewezen havenontvangstvoorzieningen in het Noordzeekanaalgebied.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Divisie Havenmeester, Portoffice.

Wilt u zelf aangewezen worden als havenontvangstvoorziening? Hier vindt u de voorwaarden.