Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied

De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied hebben een gezamenlijk Havenafvalplan opgesteld. Hierin wordt de implementatie van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen toegelicht.