Aanvraag vergunning voor havenontvangstvoorzieningen

Wilt u zelf aangewezen worden als havenontvangstvoorziening? Hieronder vindt u de voorwaarden.

Checklist

Checklist voor uw aanvraag als havenontvangstvoorziening in het Noordzeekanaalgebied

Stuur tenminste de volgende gegevens en documenten mee met uw schriftelijke aanvraag. Alle documentatie kunt u sturen naar Portoffice@portofamsterdam.com. Heeft u vragen? We helpen u graag. Bel ons op 020-5234600 en kies optie 2.

 1. De havens waarvoor u een aanvraag wilt indienen. Het Noordzeekanaalgebied kent de volgende havens: Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden en Zaanstad.
 2. De scheepsafvalstoffen en (restanten van) schadelijke stoffen waarvoor u een aanvraag wilt indienen, uitgesplitst naar annexen zoals bedoeld in MARPOL 73/77.
 3. Een afschrift van de aan u verstrekte geldige inzamelvergunning(en) voor de inname van de eerdergenoemde stoffen, zoals bedoeld in artikel 9c van het Besluit Inzamelen Afvalstoffen.
 4. Een afschrift van een vermelding van uw bedrijf op een lijst van inzamelaars, zoals bedoeld in artikel 10.45 van de Wet milieubeheer.
 5. Informatie over de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem en eventuele certificeringen hiervan.
 6. De inzamelmiddelen waarover u de beschikking heeft en de mate van beschikbaarheid (zeggenschap) van deze voorzieningen.
 7. Informatie over contractuele of andere verplichtingen tot aflevering van ingezamelde stoffen aan een of meer bedrijven met een vaste inrichting aan de wal.
 8. De aard en verwachte hoeveelheid van de door u in te nemen stoffen.
 9. De tarieven die u hanteert voor de inzameling van eerdergenoemde stoffen.
 10. Informatie over de deskundigheid, verantwoordelijkheden en zeggenschap van het personeel dat u met de inname belast.
 11. Informatie over de rechtspersoon en de samenstelling van het bestuur van uw bedrijf, in de vorm van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 12. Informatie over de hoofdactiviteit van uw bedrijf.