Havenkaart

Havenkaart

Oliehavengebied

Oliehavengebieden zijn gebieden die zijn ingericht voor de afhandeling van een tankschip met onverpakte gevaarlijke vloeibare lading. In deze gebieden gelden extra veiligheidsvoorschriften. Deze zijn beschreven in paragraaf 2 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied.

Bekijk hieronder de oliehavengebieden op de kaart.