Pleziervaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wataflopend sorteren Nr.
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing ankergebied Oostelijk Havengebied 2017/37
15-07-2015/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing Oliehavengebied 2015/20
05-01-2018 tot 01-01-2019 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing Tijdelijk Oliehavengebied 2018/02
21-01-2016/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanwijzing passage van de Noordersluis 2016/04
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal 2017/31

Regulation changes

Port of Aamsterdam superjacht

Amsterdam Bestemming
voor superjachten