Pleziervaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebiedaflopend sorteren Wat Nr.
18-12-2015/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Regeling melding zeeschepen Noordzeekanaalgebied 2015/43
06-10-1992/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Maximum Snelheid Noordzeekanaal en toeleidingskanalen naar de sluizen 1992/12
30-03-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Kegelligplaats Afrikahaven 2018/13
02-11-2005/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Voorschriften gebruik lichterfaciliteit te IJmuiden 2005/16
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied 2017/38

Regulation changes

Port of Aamsterdam superjacht

Amsterdam Bestemming
voor superjachten