Pleziervaart: Vaarregels

Pleziervaart en beroepsvaart komen elkaar in de Amsterdamse haven tegen, en zitten daarbij soms letterlijk in elkaars vaarwater. Er kunnen zich dan gevaarlijke situaties voordoen. De vaarregels zorgen voor een veilig verloop van het scheepvaartverkeer en gelden voor alle scheepvaart, ook voor vissers.

Voorbereiden

De vaarregels die gelden voor de recreatievaart zijn onder andere;

  • Ken de maximale vaarsnelheid op de verschillende trajecten;

  • Houd zoveel mogelijk stuurboordwal aan, zorg dat de juiste verlichting wordt gebruikt en houd de overige watergebruikers goed in de gaten door ook achterom te kijken;

  • De havenbekkens zijn alleen toegankelijk voor de beroepsvaart die daar laden en lossen;

  • Ga niet met te veel personen aan boord en ga niet met alcohol aan het roer.

Varen doe je samen

Varen doe je Samen!

Op de website Varen doe je Samen! staat alle informatie voor een goed voorbereide vaartocht. Met veel interessante achtergrondinformatie, kaarten en apps. Leuk om te weten, leuk om te leren en essentieel om te doen.

  • Hoe zijn de weersverwachtingen?

  • Is uw boot in orde?

  • Kaarten en almanak aan boord?

  • Heeft u stremmingen en andere actuele vaarweginformatie gecheckt?

  • Kent u de vaarregels?