Pleziervaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
21-08-2018 IJmuiden sluis Stremming Noordersluis IJmuiden 2018/28
03-08-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing Oliehavengebied 2018/27
26-07-2018/Onbepaald IJmuiden sluis Aangepast schutregime als gevolg van extreme droogte 2018/26
30-08-2018 tot 28-09-2018 IJmuiden sluis Stremming Middensluis IJmuiden 2018/25
12-07-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied VSS IJmuiden West 2018/24

Regulation changes

Port of Aamsterdam superjacht

Amsterdam Bestemming
voor superjachten