Pleziervaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
16-01-2018 tot 17-01-2018
IJmuiden sluis Kleinesluis in IJmuiden gestremd in verband met deurwissel binnenhoofd 2017/42
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied 2017/38
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing ankergebied Oostelijk Havengebied 2017/37
01-07-2017 tot 15-01-2018
Amsterdam Aanpassing Tijdelijk Oliehavengebied 2017/35
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden sluis Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden 2017/32

Regulation changes