Pleziervaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
12-10-2018 IJmuiden locks Stremming Middensluis IJmuiden 2018/38
04-10-2018 tot 20-10-2018 IJmuiden Approach Aankondiging seismisch survey rede IJmuiden 2018/37
13-09-2018 tot 19-09-2018 IJmuiden sluis Stremming Kleine sluis IJmuiden 2018/36
26-11-2018 tot 27-11-2018 IJmuiden sluis Stremming Noordersluis IJmuiden 2018/34
30-08-2018/Onbepaald IJmuiden sluis Einde schutregime Noordersluis ivm met stremming Middensluis 2018/31

Regulation changes

Port of Aamsterdam superjacht

Amsterdam Bestemming
voor superjachten

Meer informatie