Verbod varend ontgassen

In Noord-Holland en Utrecht geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen. Het verbod geldt voor het ontgassen van benzeen (UN 1114) en stoffen met UN nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295 die meer dan 10% benzeen bevatten. Deze maatregel draagt bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart. In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is dit verbod al langer van kracht. Eveneens is vanaf 1 maart 2017 het stilliggend en varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen in de provincies Utrecht niet meer toegestaan.

Alternatieven voor het ontgassen

Voor het ontgassen zijn de volgende alternatieven beschikbaar:

  1. Dedicatievaart. Hierbij wordt het schip voorzien van dezelfde lading en is ontgassen niet nodig.

  2. Compatibel varen. Wanneer de nieuwe lading van een schip compatibel is met de vorige lading, dan zijn de restladingdampen niet negatief van invloed op de nieuwe lading. Ontgassen is ook dan niet nodig.

  3. Ontgassen door middel van een ontgassingsinstallatie waarbij de dampen verantwoord worden verwerkt. Op dit moment is er nog geen ontgassingsfaciliteit in de Amsterdamse haven. Port of Amsterdam coördineert het realiseren van ontgassingscapaciteit in de Amsterdamse haven. Hierover is Port of Amsterdam in gesprek met marktpartijen. In de haven van Moerdijk is wel een ontgassingsinstallatie operationeel.

Handhaving

Overtredingen van het verbod kunnen zowel met administratieve controles als door het uitvoeren van fysieke controles op een binnenvaartschip worden vastgesteld. Bij een overtreding wordt strafrechtelijk gehandhaafd. In Noord-Holland werken de provincie, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de politie en de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam samen om de toezicht en handhaving van het verbod in het Noordzeekanaalgebied vorm te geven.

In Utrecht voert de politie de toezicht en handhaving uit in samenwerking met de omgevingsdiensten.

Overgangsfase handhaving

Er geldt een overgangsfase totdat een ontgassingsfaciliteit in Amsterdam operationeel is. Dat houdt in dat klanten gedurende deze periode worden geïnformeerd, maar er nog geen sancties volgen. Na in gebruik name van een ontgassingsfaciliteit is dit wel het geval. Vanaf dat moment volgen er sancties op het varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen. We streven ernaar dat in 2018 een ontgassingsfaciliteit operationeel is in de Amsterdamse haven. Port of Amsterdam houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. 

Informatie of vragen

Meer informatie over de inhoud van het verbod kunt u vinden de website van de provincie Noord-Holland.

Heeft u vragen over het stimuleren van ontgassingsfaciliteiten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Commerciële Sector, Didier de Beaumont, telefoon: 06-83968657 of Pim Steenhuis, telefoon: 06-23107717

Voor vragen over toezicht en handhaving van het verbod kunt u contact opnemen met de Divisie Havenmeester, Piet Luijk, telefoon: 020-5234774 / 06-51297805.

Bedankt! Kunt u aangeven waarom het nuttig voor u was?

Dat spijt ons. Hoe kunnen wij de pagina verbeteren?

Wilt u een reactie op uw melding? Vul dan uw emailadres in.